You are here

Vi vil være bedst

 

 

Vi stræber efter at tilbyde de bedste analyser med et serviceniveau, der adskiller os fra vore konkurrenter. SYNLAB i Danmark driver og udvikler det, vi kalder Lean Lab og ALcontrol Produktion Systems. ALPS har været stærkt influeret af det anerkendte LEAN-system der blev udviklet af Toyota, og er nu en naturlig del af vor arbejdskultur. Vi er en LEAN virksomhed, der kontinuerligt arbejder med forbedringer i vor stræben efter at være den bedste.