You are here

Veterinære analyser

Pagoene bakterier på blodagarSYNLAB udfører en større palette af veterinære analyser og er godkendt af de danske myndigheder til en lang ræke veterinære analyser.

Vi analyserer for patogene bakterier, herunder salmonella, campylobacter etc. i eksempelvis fjerkræbesætninger.

For slagterierne udfører vi i et stort omfang TSE/BSE analyser, analyser for trikiner, salmonella E. coli, antibiotika etc. Vi har nu ændret vor logistik således at vi kan hente prøver over hele Danmark og levere analyseresultaterne tidligt næste morgen.

Vi analyserer en bred vifte af prøvetyper på det veterinære område fra sokkeprøver i fjerkræbesætninger, prøver af fækalier og smuds til prøver i forbindelse med slagtningen.

Vi anvender metoder i henhold til den danske lovgivning og vi afrapporterer resultaterne til databaser indenfor både fjerkræ, kvæg og svin.

Vi arbejder tæt sammen med de danske myndigheder og indrapporterer fund til fødevareregionerne, ligersom vi anvender med offentlige laboratorier i forbindelse med typning. Vi varetager kontakten, indsendelse af prøver, rapportering etc.  

På grund af områdets komplexitet er det nødvendigt med en nærmere afdækning af analysebehov etc. før samarbejdet kan påbegyndes.

SYNLAB:s analysekatalog kan hentes her.

 
Kontakt:

Bent Mikkelsen
Tlf: +45 40 40 55 04
E-mail:

Heino Erli Lund
Salg Levnedsmidler
Tlf: +45 51 51 08 86
E-mail: