You are here

Slagterier

Et af SYNLAB:s hovedområder er analyser for slagterierne. Sikkerhed og hurtighed afgørende.

At prøverne kommer sikkert frem til laboratoriet og analyseresultaterne eksempelvis foreligger kl. 05 om morgenen er helt afgørende for et slagteri. Vi satser derfor på transport med egne biler og egne chauffører, ligesom vore laaboratorier er i drift 24 timer i døgnet. Vore laboratorier kan kontaktes døgnet rundt.

Specielt for TSE/ BSE og trikiner er kravet om sikkerhed i levering afgørende, og er sikret med specielle forholdsregler.

 
Trikiner

  • Undersøgelse for trikiner reguleres af trikinforordningen EU 2075/2005, hent forordningen her, samt i bekendtgørelsen for bestemmelse af trikiner i kød, hent bekendtgørelsen her.
  • Fødevarestyrelsens beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark  her

 
TSE/BSE

SYNLAB har gennem mange år udført analyser for TSE/BSE

  • Lovgivningen vedrørende TSE/BSE er reguleret i RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001, hent forordningen her
  • Hvad angår lovgivningen på området henvises der til Fødevarestyrelsens hjemmeside, link til hjemmesiden er her

Foruden ovennævnte udfører SYNLAB stort set alle øvrige analyser, der er behov for indenfor slagteriområdet, herunder svaberprøver for E. coli, salmonella og campylobacter, se kommissionens forordning 2073/2005 her og Fødevarestyrelsens vejledning om salmonella og campylobacter her.

Før indsendelse af prøver til SYNLAB skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold.

Kontakt

Heino Erli Lund
Tlf: +45 51 51 08 86
E-mail: