You are here

Salmonella

Salmonella kan findes i mave-tarm-kanalen hos mennesker og dyr. Smitten kan findes i kroppen, selv om man føler sig helt rask. Sygdommen kan også være meget svær og langvarig. Hvis madvarer er blevet inficeret med salmonella, kan denne hurtigt formere sig, hvis opbevaringen er forkert. Tænk på følgende:vask altid hænder efter toiletbesøg

  • opbevar ikke mad ved stuetemperatur 
  • kontroller, at temperaturgrænserne overholdes ved varmholdning (over +65 °C i mindst 30 minutter) og ved opbevaring i køleskab (under +5 °C)
  • Grænseværdi: Bedømmes som utilfredsstillende, såfremt der påvist salmonella 

Ved fund af salmonella i vamrebehandlede levnedsmidler er det et lovgivningskrav at produktet straks kaldes tilbage fra markedet.

Læs mere om salmonella her.