You are here

Restauranter

SYNLAB udfører hygiejnetilsyn for restauranter. Opgaverne omfatter både prøvetagning af produkter rengøringskontrol, håndafsvabring mv.

Kontrollen indgår i de større restaurationskæders egenkontrol og besøgene foregår som regel uanmeldt.

Før indsendelse af prøver til SYNLAB skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold. 

Kontakt:
Bent Mikkelsen
Tlf: +45 40 40 55 04
E-mail: