You are here

Rengøringskontrol

I levnedsmiddelvirksomhedernes egenkontrol indgår rengrøringskontrol med produktionsudstyr og produktionslokaler. Ved tilrettelæggelsen af rengøringskontrollen tages der udgangspunkt i risici for kontamineringen af produktet. Ofte forkuseres der på kimtal, som giver udtryk for den generelle rengøringstilstand, men som regel også direkte kontrol for uønskede mikroorganismer som listeria, E. coli, stahylocccer, salmonella etc, alt afhængig af erafringen med risikoen for kontaminering af produkterne.

SYNLAB leverer forbrugsmaterialerne til rengøringskontrollen og vejleder i anvendelsen heraf.

Se nærmere i SYNLAB:s analysekatalog!