You are here

Prøvetagning, afhentning og indlevering af prøver

Kølekæden og transporttid er afgørende for, at slutresultatet af hver enkelt prøvning er korrekt. SYNLAB lægger stor vægt på at logistikken er så optimal som muligt. Vor logistikafdeling arbejder kontinuerligt og i nært samarbejde med vores transportører på at virkeliggøre vore kunders behov.

SYNLAB opsamler med egne biler og egne chauffører prøver hver dag i Jylland og på Fyn og Sjælland. Transporterne foregår ved max 2oC og dokumenteres via kontinuerlig logning.

Vi satser på en sikker og hurtig logistik med egne chauffører som kender kunderne og deres behov.

For at bestille en prøve afhentning kontakt venligst:
SYNTRANS
Carsten Bundgaard
Mobil: +45 22 35 30 95
e-mail:

Indlevering af prøver i København:
Avedøreholmen 92 (Ejner Hessel)
2650 Hvidovre
Prøverne kan indleveres på alle hverdage kl  07:00-18:00.
Der er kølefaciliteter  og prøverne skal indleveres i SYNLAB køletasker som kan rekvireres ved henvendelse til Carsten Bundgaard.  Prøverne er fremme på laboratoriet samme aften og transporten faktureres ikke.

Herudover er det muligt at sende prøver pr. post til vor postadresse:
SYNLAB
Følfodvej 18
9310 Vodskov

For at bestille akkrediteret prøvetagning af prøver
BESTIL HER

 
Før indsendelse af prøver til SYNLAB skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold.