You are here

Organiske forureninger

 At levnedsmidler ikke er forurenet med både organiske og uorganiske stoffer er et vigtigt område for levnedmiddelindustrien. Dette skyldes både lovgivningsmæssige krav og krav fra kunder.

SYNLAB leverer en bred vifte af analyser:

  • Pesticider
  • Dioxiner og PCB lignende dioxiner, beregning af toxitet i henhold til WHO
  • PCB, lave niveauer og i henhold til WHO
  • PAH, benzo(a)pyren
  • Toxiner som aflatoxin og ochratoxiner
  • En lang række øvrige organiske forureninger

 
SYNLAB:s analysekatalog kan hentes her.