You are here

Miljøpolitik

SYNLAB:s miljøpolitik danner grundlag at opfylde såvel juridiske som organisatoriske krav i forhold til selskabets interessenter, herunder leverandører, kunder, samfund, ejere og medarbejdere. Med vores ALPS-arbejde, dvs. standardiseret daglig ledelse / opfølgning og løbende forbedring i hele organisationen, fokuserer vi på at reducere affald. Da affald i mange henseender modvirker bæredygtighed bliver dette en naturlig del af vores almindelige forretning. Som led i dette vil vi:

  • Overvåge at vore beslutninger tager hensyn til miljøet
  • Øge vores brand som miljøvirksomhed ved at udvikle og levere tjenester, der beskytter miljøet
  • Aktivt erhverve, både internt og internt, viden om miljøarbejde
  • Motivere vore medarbejdere til at foretage miljøansvarlige handlinger
  • Stræbe efter at vælge leverandører og underleverandører, der leverer de mest miljøvenlige varer og tjenesteydelser
  • Etablere og følge op på overordnede og detaljerede miljømål og løbende forbedre miljøarbejdet
  • Følge gældende miljølovgivning og andre krav, som vi er berørt af