You are here

Miljø

Prøvetagning:

SYNLAB sørger for prøveudtagning af alle former for miljøprøver fra akkrediteret prøvetagning af drikkevand, grundvand, og overfladevand samt forskellige former for akkrediteret prøvetagning af spildevand og perkolat inkl. feltmålinger eller logninger efter nærmere aftale.

Spørgsmål og bestilling:
Salg/prøvetagningskoordinator
Mobil: +45 60 17 02 99
E-mail:

Bestilling:
Kundeservice Miljø
Mobil:  +45 60 18 45 04
E-mail:

Prøveafhentning:

SYNLAB opsamler med egne biler prøver hver dag i Jylland og på Fyn og Sjælland.
Transporterne foregår ved max 2 grader C og dokumenteres via kontinuerligt logning.


For at bestille en prøveafhentning kontakt venligst:

Kontakt til Syntrans:
Syntrans
Carsten Bundgaard
Mobil: +45 22 35 30 95
e-mail:

Indlevering af prøver i København:
Avedøreholmen 92 (Ejner Hessel)
2650 Hvidovre
Prøverne kan indleveres på alle hverdage kl  07:00-18:00. 
Der er kølefaciliteter  og prøverne skal indleveres i SYNLAB:s køletasker som kan rekvireres ved henvendelse til Carsten Bundgaard.  Prøverne er fremme på laboratoriet samme aften og transporten faktureres ikke.

Herudover er det muligt at sende prøver pr. post til vor postadresse:
SYNLAB
Følfodvej 18 
9310 Vodskov 
 
Før indsendelse af prøver til SYNLAB skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold.