You are here

Mejeriindustri

SYNLAB analyserer for mejerierne i både Danmark og Sverige. Den mikrobiologiske egenkontrol er som øvrige levnedsmiddelvirksomheder, dog med fokus på anvendelsen af bakterier i produktionen af mejeriprodukter, hvor der er behov for analysering af både ønskede og uønskede bakterier.

Hvad angår kemiske analyser er kravene til præsition ved måling af værdistoffer langt større, mængden af værdistoffer som fedt og protein indstilles med større nøjagtighed end i de fleste øvrige levnedsmidler.  

Foruden mejerierne analyserer SYNLAB for industrier der producerer specialprodukter, hvor analysebehovet ofte afviger væsentligt i forhold til produktion af mejeriprodukter generelt.

Før indsendelse af prøver til SYNLAB skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold. 

Kontakt:
Bent Mikkelsen
Tlf: +45 40 40 55 04
E-mail: