You are here

Lufthavne

En lufthavn har store befæstede arealer hvorfra regnvand ledes væk.

Ofte stilles der krav om kontrol af, at dette vand ikke er blevet forurenet med brændstof, afisningsmidler eller andre hjælpestoffer.

SYNLAB kan være behjælpelig med disse analyser samt prøvetagning.

SYNLAB servicerer idag et bredt udsnit af lufthavne i Sverige. Deriblandt Arlanda (Stockholm), og SYNLAB har en stor erfaring og et godt analyseprogram til miljøanalyser i lufthavne.

SYNLAB har erfaring og kompetence i prøveudtagning og analysering af prøver ved kontrol af jordforureningssager, der kan opstå i forbindelse med påfyldning o.a. af brændstof.