You are here

Næringsdeklarationer

SYNLAB udfører et stort antal analyser i forbindelse med udabejdelse af næringsdeklarationer.

Næringsdeklarationer er lovmæssigt styret af  EU forordning (EF) nr. 1924/2006, hvor det fremgår at Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler indeholder generelle bestemmelser om næringsdeklaration. Ifølge direktivet er næringsdeklaration obligatorisk, når en ernæringsanprisning er anført i mærkningen, i præsentationen eller i reklamer, med undtagelse af generiske reklamekampagner.

Når en ernæringsanprisning vedrører sukkerarter, mættede fedtsyrer, kostfibre eller natrium, skal næringsdeklarationen indeholde de oplysninger, der er nævnt i gruppe 2 i artikel 4, stk. 1, i direktiv 90/496/EØF. For at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau finder denne pligt til at give de oplysninger, der er nævnt i gruppe 2, tilsvarende anvendelse i forbindelse med sundhedsanprisninger, undtagen ved generiske reklamekampagner.

  • Hent EU forordning (EF) nr. 1924/2006 her
  • Næringsdeklarationer findes i vor analysekatalog, hent kataloget her.