You are here

LEAN Lab

LEAN LABSYNLAB anvender og udvikler det vi kalder for LEAN Lab og ALcontrol Production Systems. ALPS bygger på det velkendte LEAN system som er udviklet af Toyota og er idag en naturlig del af vor arbejdskultur. ¨
 
Vi er et "LEAN virksomhed" som arbejder med stadige forbedringer i vor stræben efter at være bedst.