You are here

Kvalitetspolitik

SYNLAB opfylder forudsætninger og krav i SS EN/ISO 17025: 2005.

Aktiviteterne i SYNLAB har til formål at yde kunderne markedstilpassede ydelser. Med en fleksibel organisation og standardiserede processer kan vi hurtigt tilpasse os ændringer i markedet. Via en åben kommunikation med vore kunder og effektive interne procedurer satser vi på at gøre tingene rigtigt fra starten og at imødekomme kundernes krav med hensyn til opgaver, kvalitet og levering. SYNLAB stræber efter en kontinuerlig forbedring af kvalitetsstyringssystemet.

Den rigtige uddannelse, oplæring og erfarenhed er fundamentet for et velfungerende kvalitetssystem og er en forudsætning for en høj kvalitet i vore ydelser. Vore medarbejdere skal i arbejdsprocesserne understøttes af, -og være fortrolig med vort  vort kvalitetssystem og vore rutiner.

En løbende vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet og tilførelse af tilstrækkelige ressourcer og beføjelser til de personer, der har QA ansvaret, er afgørende at det høje kvalitetsniveau opretholdes.