You are here

Kvalitet

Swedac logoSYNLAB udfører analyser, der opfylder de danske krav i bekendtgørelserne.

SYNLAB er akkrediteret af SWEDAC (den svenske styrelse for akkreditering og teknisk kontrol) efter SS-EN ISO/IEC 17025.  Akkrediteringen indebærer, at SYNLAB:s laboratorier følger laboratoriestandarden, at SYNLAB er teknisk og fagligt kompetente, og at SYNLAB formår at levere teknisk korrekte og pålidelige resultater. Laboratorier, der der opfylder kravene i denne standard er at sammenligne med ISO 9001 og ISO 9002 godkendte virksomheder.

 
Bekendtgørelse 900:

SWEDAC er at sammenligne med det danske akkrediteringsorgan DANAK. SWEDAC har i forbindelse med akkrediteringen af SYNLAB efter Bekendtgørelse 900 af 17/8-2011 ("Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger") været i dialog med DANAK om, hvordan bekendtgørelsen skal tolkes og efterleves, og SYNLAB:s akkrediteringer kan ses på SWEDACS hjemmeside ved at følge nedenstående link:

Link til SWEDACs hjemmeside med akkrediteringer for SYNLAB:

SYNLAB sætter en ære i at levere kvalitet og troværdige resultater til vore kunder.