You are here

Konsulenter

SYNLAB samarbejder med konsulentvirksomheder der udarbejder kvalitetsstyringssystemer for levnedsmiddelindustrien.

Vore salgsmedarbejdere og medarbejdere i kundeservice har en levnedsmiddelteknisk uddannet og har flere års erfaring fra levnedsmiddelindustrien, hvilket gør, at vi fungerer som sparringspartnere med konsulentvirksomhederne og rådgiver angående metodevalg, målepunkter og handling i forbindelse afvigelser.

Før indsendelse af prøver til SYNLAB skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold. 

Kontakt:

Bent Mikkelsen
Tlf: +45 40 40 55 04
E-mail:

Heino Erli Lund
Tlf: +45 51 51 08 86
E-mail: