You are here

Kommuner

SYNLAB tilbyder prøvetagning og analyse af svømmebade og badevand.

Vi kan også være behjælpelig med såvel analyser som vejledning ved forureningssager og kildeopsporing - Vi har udviklet en særlig metode (ecoscope) til passiv prøvetagning af såvel metaller som organiske opløsningsmidler i vand.

Ved kortlægning af jordforurening kan vi tilbyde prøvetagning og analyse.