You are here

Kødindustri

Et af SYNLAB:s vigtigste områder er analyser for kødindustrien. De største kødindustrier i Danmark er blandt vore kunder. Vi har tilpasset vore laboratorier efter dette område og mestrer stort set alle analysebehov. Vi fokuserer på

  • Sikker afhentning i egne kølebiler, max 2 oC, med egne chauffører, der kender kundens behov
  • Analysering samme dag såfremt dette er behovet
  • Hurtige og effektive analysemetoder
  • Rapportering via nettet, umiddelbart efter analysering
  • Alarmer ved overskridelse af grænser
  • Vi er eksperter og kan rådgive omkring myndighedskrav og metodevalg
  • Det skal være let at være kunde i SYNLAB

Kommissionens forordning (EF) Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer er det vigtigste lovgrundlag i levnedsmiddelindustrien, hent forordningen her I forbindelse med slag af kød til Sverige er underlagt en speciel kontrol for salmonella, hent forordningen her.

Før indsendelse af prøver til SYNLAB skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold. 
 

Kontakt

Heino Erli Lund
Tlf: +45 51 51 08 86
E-mail: