You are here

Fremmede kim

Analysering for fremmede kim anvendes netop til vurdering af den mikrobiologiske kvalitet af et produkt, der naturligt skal indeholde mælkesyrebakterier. Ved analysen Fremmede kim tælles det aerobe kim, uden mælkesyrebakterier. Analysen udføres som en normal kimtalsanalyse men med sukkerfri agar, således at mælkesyrebakterier ikke kan vokse.