You are here

Forsyningsvirksomheder

SYNLAB kan tilbyde alle de nødvendige analyser for både vandværker og renseanlæg.

Herunder også indberetning til Jupiter eller PULS.

Vi kan også via vores @mis tilbyde kunderne løbende adgang til resultater samt alarmmail ved overskridelse af grænser som kunden kan sætte op individuelt

For vandværker kan vi tilbyde alle analyser nævnt i bekendtgørelsen. Samt en række pesticider og andre organiske forureninger der normalt ikke indgår i den danske kontrol, men som udføres for en række af vores svenske kunder.

Desuden tilbyder vi rådgivning, ligesom vi ved større hændelser kan indgå i beredskabsgruppen.

For renseanlæg kan vi udover standardparametre som næringssalte og iltforbrug tilbyde en lang række metaller og organiske forbindelser i såvel spildevand som slam. Og vi kan være desuden deltage i kildeopsporing ved forureningssager, dels ved de normale analyser, men også ved vores pasive prøvetagning i vand Ecoscope der kan dokumentere forurening af såvel metaller som organiske stoffer over en længere tidsperiode.

Desuden kan vi udtage og analysere jordprøver i forbindelse
med ledningsarbejde.