You are here

Forbrændingsanlæg

Forbrændingsanlæg stilles ofte overfor krav om analyser ved udledning af spildevand og røggas.

Desuden vil de flest anlæg have krav om kontrol af slagge, restprodukter og andet inden deponering eller anvendelse. Herunder krav om udvaskningstest.

SYNLAB har stor erfaring med udvaskningstests og analyser i henhold til Deponeringsbekendgørelsen og udfører også bedømmelse af resultaterne.

SYNLAB tilbyder målinger og analyser, der opfylder kravene fra tilsynsmyndighederne, og de ønsker det enkelte anlæg måtte have.

Der udføres prøveudtagning og analyse indenfor:

  • Slagge
  • Aske
  • Spildevand
  • Røggasser og emissionsmålinger

 
Uanset om det gælder krav til spildevandet, aske, slagge eller røggas kan vi tilbyde analyser og prøvetagning (prøvetagning i samarbejde med underleverandør).

SYNLAB tilbyder en bred vifte af analyse fra salte over metaller til organiske forureninger for både luft, vand og faste materialer. Så uanset om behovet er kontrol af udledningstilladelser, deponering/anvendelse af restprodukter slagge med lignende eller kontrol af driftsparametre er SYNLAB leveringdygtig i kvalitetsanalyser.