You are here

Fjernvarmeværker

Fjernvarmeværker stilles ofte overfor krav om analyser ved udledning af spildevand, og mange fjernvarmeværker har behov for analyse ved justering af driftsparametre m.v.

SYNLAB tilbyder målinger og analyser, der opfylder kravene fra tilsynsmyndighederne, og de ønsker det enkelte fjernvarmeværk måtte have.

Der udføres prøveudtagning og analyse indenfor:

  • Slagge
  • Aske
  • Spildevand
  • Røggasser og emissionsmålinger

 
Uanset om det gælder krav til spildevandet, aske, slagge eller røggas kan vi tilbyde analyser og prøvetagning (prøvetagning i samarbejde med underleverandør).

SYNLAB tilbyder en bred vifte af analyse fra salte over metaller til organiske forureninger for både luft, vand og faste materialer. Så uanset om behovet er kontrol af udledningstilladelser, deponering/anvendelse af restprodukter slagge med lignende eller kontrol af driftsparametre er SYNLAB leveringdygtig i kvalitetsanalyser.

SYNLAB er medlem af Dansk Fjernvarme. 

 
Regelsæt:

  • Gældende udgave af bioaskebekendtgørelsen