You are here

Fjerkræ og æg

SYNLAB har nogle af de største danske virksomheder indenfor fjerkræbranchen som kunder, fra rugeæg til slagterier. Området er et af de vigtigste i SYNLAB.

Salmonella og campylobacter i fjerkræbesætninger

Vi godkendt af Fødevarestyrelsen og foretager kontrolbesøg i forbindelse med udtagning af sokkeprøver for salmonella i fjerkræbesætninger, reguleret i bekendtgørelse nr 1462 af 16/12/2009, hent bekendtgørelsen her. Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i ferdk kød, juni 2011, hent vejledningen her.

Der sker kontinuerligt ændringer på dette område, så sent som i oktober 2011 kommer der nye krav hvad angår fund af Salmonella typhimurium ogSalmonella enteritidis, se fordningen her.

Vi analyserer årligt mere end 20.000 sokkeprøver. Sikkerhed og hurtighed er afgørende i forbindelse med dette arbejde. Fund af salmonella har store konsekvenser for fjerkræproducenten og hurtighed i resultatformidlingen er helt afgørende.


In-house laboratorium for fjerkræindustrien

I lighed med andre brancher har fjerkræindustrien nedlagt driftslaboratorierne og anvender i stedet et eksternt akkrediteret laboratorium. Det stiller helt specielle krav at være virksomhedens driftslaboratorium, specielt i en branche hvor fødevaresikkerhed er helt afgørende.

SYNLAB har tilpasset sig opgaven som in-house laboratorium via

  • Indgående kendskab til kundens behov
  • Service Account Manager der varetager og formidler kundens behov
  • Logistik system med fokus på hurtighed og sikkerhed
  • Analysering samme dag
  • Akkrediterede metoder
  • Kontinuerlig rapportering, hvor resultaterne formidles umiddelbart efter analysering
  • Intregrerede IT løsninger med alarmfunktioner
  • Fælles fokus på optimering af samarbejdet
  • Reduktion af omkostningerne som et fælles mål
  • Et godt og positivt samarbejde

Samarbejdet udvikles løbende via møder og reguleres i en fælles beskrivelse, Standard Operating Procedure, SOP som er tilgængelig for alle der udfører opgaver i forbindelse med samarbejdet. Partnerskabsmodellen har til mål at sikre den optimale løsning for begge parter.

Før indsendelse af prøver til SYNLAB skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold.

Kontakt:

Bent Mikkelsen
Tlf: +45 40 40 55 04
E-mail: