You are here

Fiskeindustri

Fiskeindustrien er et væstentligt område indenfor SYNLAB. Vi fungerer som in-house laboratorium for nogle af Nordens største producenter af "Sea Food". Foruden de generelle analyser i forbindelse med egenkontrollen haR fiskeindustrien ebhov for speceialanalyser og analyser tilpasset eksportmarkederne, hvor kravene ofte varierer. SYNLAB:s internationale forankring er i den forbindelse en stor fordel.  

Før indsendelse af prøver til SYNLAB skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold. 

Kontakt:

Bent Mikkelsen
Tlf: +45 40 40 55 04
E-mail: