You are here

Egenkontrol

Et af de vigtigste arbejdsområder for SYNLAB er virksomhedernes egenkontrol. SYNLAB er derfor eksperter i at udføre analyseopgaver i forbindelse med egenkontrollen i alle former for virksomheder indenfor levnedmiddel. Ligeledes er vore medarbejdere i både salg og kundeservice uddannet og har erfaring indenfor levendsmiddelindustrien og kan derfor hjælpe med lovgivning, valg af metoder og tolkning af resultater.

Mange levnedsmiddelvirksomheder har lukket driftslaboratoriet og anvender nu eksterne akkrediterede laboratorier. Men rollen som in-house laboratorium stiller store krav til flexibilitet, hurtighed og rapportering. Der er krav om at resultaterne formidles døgnet rundt via meldinger direkte til medarbejdere i produktionen. SYNLAB er specialiseret til at varetage denne funktion.

Kommissionens forordning (EF) Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer er det vigtigste lovgrundlag indenfor levnedsmiddelindustrien, hent forordningen her.

En væsentlig del af egenkontrollen i levnedsmiddelvirkomheder er fokuseret på patogene bakterier, specielt salmonella. SYNLAB overholder lovgivningens krav om at laboratoriet skal indsende positive fund til typning på et laboratorium, udpeget af de danske myndigheder.

SYNLAB:s analysekatalog kan hentes her.

 
Kontakt:

Bent Mikkelsen
Tlf: +45 40 40 55 04
E-mail:

Heino Erli Lund
Salg Levnedsmidler
Tlf: +45 51 51 08 86
E-mail: