You are here

E. coli

E.coli er en almindelig bakterie i tarmkanalen hos mennesker og dyr. Et for højt antal af denne bakterie er derfor tegn på uhygiejnisk håndtering af levnedsmidlet og dermed risiko for forekomst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som spredes via mave-tarm-kanalen.