You are here

Detailhandel

SYNLAB udfører både uvildig prøvetagning og analysering for de detailkæder i Danmark.

Opgaven omfatter både regnøriongskontrol, prøvetagning og analysering. Besøgene foregår som regel uanmeldt

Vi rådgiver omkring valg af analysepakker, grænseværdier etc. og arbejder sammen med konsulenter der varetager opgaven med vurdering af krav til emballage, mærkning af produkter etc.

Før indsendelse af prøver til SYNLAB skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold. 

Kontakt:
Bent Mikkelsen
Tlf: +45 40 40 55 04
E-mail: