You are here

Deponier, affaldsbehandlere

SYNLAB har stor erfaring med udvaskningstests og analyser i henhold til deponeringsbekendtgørelse og udfører også bedømmelse af resultaterne.

Udvaskningstest udføres efter aftale som grundlæggende karakterisering eller overensstemmelsestestning af det pågældende affald.

Analyserne der udføres i de forskellige trin opfylder kravene efter gældende deponeringsbekendtgørelse. SYNLAB bedømmer resultaterne, og SYNLAB tager gerne dialogen med tilsynsmyndigheden (miljøcenter) eller bistår kunden omkring denne dialog. 

SYNLAB laver gerne prøvetagningsplaner samt udfører prøvetagninger
af forskellige affaldstyper.

Ved deponier har SYNLAB erfaing med prøvetagning og analyse af affald, perkolater, overfladevand, spildevand og grundvand og SYNLAB kan også tilbyde aftrapportering til både PULS og Jupiter databaserne.

Endelig har SYNLAB mulighed for at tilbyde faglig rådgivning af vores kunde, herunder også i forbindelse med kontakten med Miljøcentrene. 

 
Regelsæt:

  • Gældende udgave af deponeringsbekendtgørelsen.