You are here

De enkelte mikroorganismer

Forklaring til analyseresultater

I det følgende har vi givet en orientering om de enkelte mikroorganismer som normalt anvendes til vurdering af levnedsmidlers mikrobiologiske kvalitet.