You are here

Nye analysenavne - samme analyser

For at tydliggøre vore metodevarianter for nedenstående allergenanalyser
har vi ændret analysenavnene på følgende bestillingskoder:

ÄRTPR, ÄRTPSQ og ÄRTEXP - nyt analysenavn er Ærter
(tidligere ærteprotein)
FISKPR - nyt analysenavn er Fisk (tidligere fiskeprotein)

Analyse og metode er uændrede men analysnavnet er ændret således at der
erbedre overensstemmelse med benævnelserne på vore øvrige allergenanalyser.


For yderligere information kontakt


Malmø Kundeservice Levnedsmidler
E-post:
Telefon: +46 40 - 642 05 80

Categories: