You are here

Brøndborere

Som brøndborer vil man ofte være bindeledet mellem boringsejer og myndigheder.

I denne sammenhæng kan der være brug for både et laboratorium, der sikrer akkrediteret prøvetagning, som har en bred vifte af analyser samt er sparingspartner med faglighed og kendskab til den danske lovgivning for drikkevand.

SYNLAB tilbyder sit samarbejde på området.