You are here

Bedømmelse af resultater

Opfølgning af analyseresultater er en vigtig og tidskrævende opgave for vore kunder. Vi har derfor i vor rapportering indbygget funktioner, der sikrer en hurtig og reducerer tidsforbruget hertil til et minimum.

Vor rapportering i forbindelse med overskridelse af grænseværdier fungerer efter følgende:

  • Minimum-og maksimumværdier for de enkelte analyser/produktkombinationer aftales med kunden
  • Umiddelbart efter analysering sendes der alarm til kunden i form af en telefonopringing, mail eller SMS
  • Grænseværdier medtages i analyserapporten efter nærmere aftale
  • SYNLAB informerer myndigheder i overensstemmelse med kunden.

 
Hvad angår sidstnævnte videregiver SYNLAB aldrig resultater til 3. person uden skriftlig aftale med kunden.