You are here

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøet omfatter alle fysiske, psykologiske og sociale faktorer der er vigtige for medarbejdernes sundhed.

SYNLAB skal gennem et systematisk arbejde forebygge mod sundheds-og sikkerhedsmæssige risici med det mål at sikre sunde arbejdsforhold.

SYNLAB overholder love og øvrige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Det er i SYNLAB interesse i samarbejde med medarbejderne til fulde at leve op til de minimumskrav, der er fastsat af love og andre krav til virksomhedens arbejdsmiljø.