You are here

Akkreditering og certificering

Akkrediteringar

SYNLAB AB er akkrediteret af SWEDAC, Sveriges nationale akkrediteringorgan, efter standarden ISO / IEC 17025. Standarden er internationalt gældende, ligesom SWEDAC er pendant til det danske DANAK, som akkrediterer danske laboratorier. Akkrediteringen er i tæt overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 9002.

ILAC
-mærket refererer til internationale aftaler om gensidig anerkendelse, hvor ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) er et internationalt forum for akkreditering af laboratorier og kontrolorganer.
Foruden de internationale godkendelser overholder SYNLAB danske nationale lovgivningsmæssige krav  vedrørende analyser indenfor områderne miljø og levnedsmidler. 

SYNLAB er et miljølaboratorium, der stræber efter at bidrage til en forbedret miljø og til en bæredygtig samfundsmæssig udvikling. SYNLAB AB er miljøcertificeret i henhold til EN ISO 14001.

SYNLAB arbejder i retning mod at reducere miljømæssige påvirkning ved at reducere anvendelsen af kemikalier og farligt affald, forbrugsmaterialer generelt, samt reduktion af energiforbruget generelt. Arbejdet med miljøforbedringer involverer alle medarbejdere i virksomheden.

 
Links til akkrediteringer: