You are here

Vort udbud

Levnedsmidler
Klik her for att se vores analysetilbud!SYNLAB tilbyder et bredt sortiment af akkrediterede kemiske og mikrobiologiske analyser. Disse er nøje tilpasset vore kunders behov for egenkontrol, eller i forbindelse med myndighedernes kontrolopgaver. Vi har en mangeårig erfaring indenfor levnedsmiddelområdet og kan hjælpe med såvel analyser som resultatvurdering, planlæggning og uddannelse. SYNLAB:s analyseprogrammer er i overensstemmelse med gældende lovgivning, både hvad angår EU og national lovgivning for bl. a. egenkontrol og mærkning og deklarering af levnedsmidler.

Kontakt os for mere information

 
Miljø

Vand
SYNLAB tilbyder prøvetagning og analyse af vand fra alle faser i miljøets kredsløb, d.v.s. i vand fra havet, søer og vandløb (badevand, recipientvand og råvand), i regnvand, grundvand, drikkevand samt spildevand/perkolat/slam. Vi udfører analyser af såvel den kemiske som den mikrobiologiske kvalitet og udarbejder prøvetagningsprogrammer og analysepakker efter myndighedernes krav samt kundens behov og ønsker. Vi uddanner også vore kunder i spørgsmål vedrørende vand, eksempelvis spørgsmål angående drikkevand samt prøvetagning i søer og vandløb.

Kontakt os for mere information

Jord
SYNLAB tilbyder en stort palette af analyser på jord, slam og sedimenter. Foruden dette analyserer vi andre faste materialer så som byggemateriale og affald. Indenfor denne prøvekategori er det ofte vigtigt med hurtig rapportering. Derfor tilbyder vi ekspresanalyser på de fleste af de almindelige analysepakker.

Kontakt os for mere information

 
Luft
SYNLAB tilbyder analyser i forbindelse med kontrol af udledninger til luften. Vi er akkrediterede til analyser af PAH og PCDD/PCDF. Vi har en mangeårig erfaring med kontrol af udledning af røggasser etc og følger Europastandard SS-EN 1948. Vi har også etablerede rutiner för transport af prøvetagningsudstyr.

Kontakt os for mere information